โชคชัยมอเตอร์ มอบเงินสมทบทุนกับโครงการ “ก้าวเพื่อต่อลมหายใจ”

X